top of page

כשרות

כשר בשרי / פרווה

בס"ד. הרבנות הראשית. המועצה הדתית. מחלקת הכשרות - קרית ביאליק. רח' הזית 13 ת.ד. 59 טל' 04-8700031 פקס. 04-8716731. תעודת הכשר מס"ב 1772. בתוקף עד כט' אלול תשפ"ד (15/09/2023). ניתנת בזאת בכשרות רגילה מתאריך כב' ניסן תשפ"ג ל: "סטריט איט/איט איט" מסעדה בשרית/פרווה. כתובת: החרושת 74 קרית ביאליק. בבעלות: שרון לוי. הרב יוסף ישר - רב העיר.. משגיח: ר' שמואל מלול 050-424-7737.

בס"ד. הרבנות הראשית. המועצה הדתית. מחלקת הכשרות - קרית ביאליק. רח' הזית 13 ת.ד. 59 טל' 04-8700031 פקס. 04-8716731. תעודת הכשר מס"ב 1772. בתוקף עד כט' אלול תשפ"ד (15/09/2023). ניתנת בזאת בכשרות רגילה מתאריך כב' ניסן תשפ"ג ל: "סטריט איט/איט איט" מסעדה בשרית/פרווה. כתובת: החרושת 74 קרית ביאליק. בבעלות: שרון לוי. הרב יוסף ישר - רב העיר. משגיח: ר' שמואל מלול 050-424-7737.

bottom of page